Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Kroměřížská nemocnice, a.s. - rekonstrukce tepelného hospodářství

Objednatel:

Zlínský kraj

se sídlem tř. Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

Předmět díla:

Projektová dokumentace stavby – PD pro SŘ a VZ.

Zhotovení technologie plynové kotelny o výkonu 4 MW

Zhotovení areálových teplovodních rozvodů

Instalace 14 ks objektových předávacích stanic tepla do objektů nemocnice

Instalace 2 ks elektrických vyvíječů páry pro vlhčení VZT

Kompletní systém MaR a elektro kotelny a OPS

Přenos dat z technologií na centrální dispečerské pracoviště

Místo plnění: Areál Kroměřížské nemocnice, a.s.
Realizace díla: červen 2014 – říjen 2014
20141106_12232120141112_10594120141112_10590420141112_105841
© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011