Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Vsetínská nemocnice, a.s. - rekonstrukce tepelného hospodářství

Objednatel: Zlínský kraj, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Předmět díla:

Projektová dokumentace stavby – PD pro SŘ a VZ, RPD

Realizace rekonstrukce plynové kotelny o výkonu 5 262 kW včetně zdroje páry pro kuchyň

Rekonstrukce teplovodních rozvodů

Instalace 14 objektových předávacích stanic tepla do objektů nemocnice

Kompletní systém MaR a elektro

Přenos dat z technologií na centrální dispečerské pracoviště.

 

Místo plnění: Areál Vsetínské nemocnice, a.s.
Realizace díla: květen 2014 – listopad 2014


© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011