Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Měřiče tepla a vodoměry

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. vznikla jako středisko obchodně - technických služeb pro systémy měření spotřeby tepla firmy Fläkt SVM Vídeň.Byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1995 a navazuje na činnost původní firmy AVOS Fläkt,  působící na českém trhu již od roku 1991.

Od samého počátku svojí činnosti se v oblasti měření tepla firma orientovala na dodávky měřičů tepla a vodoměrů vyrobených firmou HYDROMETER.

Jednou ze základních vlastností našich přístrojů je kvalita a spolehlivost, která je podložena použitím nejmodernějších technologií a metodou kontroly kvality dle Mezinárodního standardu kvality ISO 9001/EN29001. Měřiče proto dosahují vysoké přesnosti  a stálosti měřených hodnot po celou dobu ověřovacího cyklu  a životnosti.

Údaje o spolehlivosti a ekonomickém provozu měřičů jsou podloženy spokojeností našich zákazníků s mnoha tisíci instalovaných měřičů ve všech regionech České republiky u nichž v rámci komplexní péče zajišťujeme ověřování a servis. Celostátní servis je samozřejmostí s garantovanou dodávkou případných náhradních dílů.

Pro svoji spolehlivost provozu, nenáročnost na údržbu, jednoduchost konstrukce a ekonomickou výhodnost byly dříve dodávány průtokoměry mechanické případně s elektronickou modulací. V současné době, díky pokroku technologií, jsou dodávány průtokoměry ultrazvukové, které můžeme nabídnout v celém rozsahu světlostí.

Všechny přístroje jsou typově schváleny pro Českou republiku. Měřiče tepla s ultrazvukovými průtokoměry jsou vyráběny v MID kvalitě.

Následné ověřování a servis zajišťují všechna významná metrologická střediska. Autorizované metrologické středisko v Brně je pro ověřování elektronik vybaveno zařízením přímo od výrobce.

Díky vysoké spolehlivost poskytujeme záruční dobu - minimálně 3 roky za dodržení provozních podmínek přístrojů a jejich  montáže provedené firmou, která splňuje podmínky pro montáž "pracovních měřidel stanovených" (dle zák. 505). Jednou z podmínek je technické proškolení, které v rámci komplexních služeb provádíme zdarma.

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011