Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Modernizace kogenerace a soustavy CZT Vítězná v Litovli

Objednatel:

Městská teplárenská společnost a.s. Litovel

Boskovicova 780/1, 784 01 Litovel

Předmět díla:

Projektová dokumentace pro realizaci

Úprava strojovny plynové kotelny Vítězná

Instalace kondenzačního výměníku tepla

Instalace nové kogenerační jednotky Viessmann 400 kW el.

Vyvedení elektrického výkonu přes novou trafostanici VVN

Úprava objektových předávácích stanic tepla

Úprava MaR a vygerování dat na centrálním dispečinku kotelny

Místo plnění: sídliště Vítězná, Litovel
Realizace díla: červen 2013 - listopad 2013

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011