Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Modernizace otopné soustavy na sídlišti Osvobození ve Vyškově

Objednatel:

Bytové hospodářství Vyškov s.r.o.

Palánek 74, 680 01 Vyškov

Předmět díla: Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci.Dodávka a montáž 15 ks technologie objektových předávacích stanic, včetně systému  elektro a MaR. Dodávka a montáž elektro a MaR nové plynové kondenzační kotelny. Pokládka silové a datové kabeláže v rámci venkovních topných rozvodů, přenos dat na uzlový dispečink lokality, radiový přenos dat na centrální dispečink provozovatele.
Místo plnění: Vyškov – Sídliště Osvobození
Realizace díla: duben - říjen 2006
obr1obr2
© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011