Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Představení firmy

Firma AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. je vysoce profesionální a ve svém oboru moderní a progresivní společnost. Byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1995. Navazuje na činnost původní firmy AVOS Fläkt, působící na českém trhu již od roku 1991. Vznikla jako středisko obchodně - technických služeb pro systémy měření spotřeby tepla firmy Fläkt SVM Vídeň a převážně se orientovala na dodávky a montáže zařízení v oboru měření tepla a služby s tím spojené. Dnes, ve snaze dosáhnout co největší komlexnosti služeb, provádí firma AVOS prakticky všechny činnosti pro systémy CZT a TZB.

Svým postojem k potřebám, požadavkům a problémům našich zákazníků a individuálním přístupem ke každé aplikaci se snažíme najít pro zákazníka funkčně, technicky, energeticky a finančně optimální řešení, od studie, přes projekt, dodávku zboží, výrobu, správu a odbyt. Při navrhování technologií vycházíme z nejnovějších poznatků a trendů, přičemž spolupracujeme s předními odborníky v daném oboru doma i v zahraničí. Prvořadý důraz klademe na kvalitu, spolehlivost, ekonomickou dostupnost a krátké dodací lhůty našich výrobků a služeb. Dalším kritériem je jednoduchá obsluha, nenáročný servis a elegantní design. Těchto cílů dosahujeme používáním kvalitních prvků světových a domácích výrobců, které jsou standardně nainstalovány v našich výrobcích s využitím nejmodernějších technologií, což přispívá k jejich spolehlivému a ekonomickému provozu. Ke kvalitě v neposlední řadě přispívá také přísný výběr kvalifikovaných pracovníků. Individuální zodpovědnost každého zaměstnance firmy za kvalitu je rozhodujícím činitelem, který zajišťuje vysokou úroveň dodávek firmy AVOS. Velký důraz rovněž klademe na dobré partnerské a odběratelské vztahy a své partnery podporujeme školeními a odbornými informacemi.

Na základě potřeb a požadavků našich zákazníků jsme rozšířili okruh svých aktivit a služeb od dodávky různých komponentů pro systémy CZT, až po komplexní dodávky a montáže celých systémů, počínaje výrobou kompaktních bytových a domovních předávacích stanic, domovní regulaci, regulaci výměníkových stanic a kotelen, až po centralizované dispečerské řízení celých sítí pro výrobu a dodávku tepla a teplé užitkové vody. Dodáváme a instalujeme řadu regulačních řídících systémů světových a domácích výrobců, dle potřeb a požadavků zákazníka.

 

Na základě dlouholeté spolupráce mezi firmou AVOS a těmito výrobci, vznikla řada technických řešení, ze kterých vyplynula i možnost komunikace (kompatibility) systémů. Používané systémy jsou osvědčené konstrukce a veškeré technické novinky jsou neustále promítány do výroby. Rovněž i naše firma se aktivně podílí na této spolupráci a v současných systémech pracuje řada komponentů z našeho vývojového pracoviště. Uvedené systémy byly za dobu existence firmy realizovány v řadě měst na různých úrovních řízení a s různými systémy přenosu dat, dle specifik daných konkrétní lokalitou. V referenční listině jsou uvedeny nejvýznamnější z nich.

V současné době Vám naše firma nabízí komplexní program pro řešení způsobu výroby a dodávky tepla, včetně jeho měření, regulace a propracovaného dispečerského systému řízení. Zajišťuje a provádí dodávku, montáž a rekonstrukce všech typů technologií v oblasti CZT a TZB. Zaměření firmy lze členit do několika základních skupin:

Dodávky - přístrojů a komponentů pro systémy CZT:

 • měřiče tepla HYDROMETER
 • čerpadla WILO, Grundfos
 • deskové výměníky SWEP, TRANTER
 • regulační armaturyservopohony a jiné

Projekce - studie, projektová a poradenská činnost:

 • provedení propočtu a proměření systému
 • zpracování projektu technologie
 • návrh systému měření a regulace
 • zpracování projektu MaR
 • zpracování projektů systému pro dálkový přenos dat

Software – vývoj a uživatelské aplikace:

 • zpracování software pro řídící systémy
 • dispečerské programy
 • uživatelské aplikace
 • ovladače (drivery)
 • konverze protokolů

Výroba - dodávky a montáže technologických celků:

 • kompaktní objektové předávací stanice (OPS)
 • vyrovnávací a doplňovací stanice (VDS)
 • kotelny, kogenerační jednotky (KJ)
 • montáž technologie dle projektu
 • předizolované rozvody tepla a chladu
 • VZT zařízení

MaR - dodávky a montáže systémů měření a regulace:

 • obytných a průmyslových objektů,
 • centrálních zdrojů tepla nemocnic,
 • bazénů, kotelen,
 • kogeneračních jednotek,
 • výměníkových stanic

Servis – záruční a pozáruční servis:

 • kotelen, OPS, VDS, VZT
 • měřičů tepla, vodoměrů
 • čerpadel Wilo, Grundfos

Dodávky a montáže kompletních investičních celků dispečerského systému řízení pro celé městské aglomerace

Zaujala-li Vás, kterákoliv z částí širokého spektra našich aktivit, kontaktujte naše pracovníky, kteří jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy a nabídnout Vám naše služby.

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011