Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Objektové předávací stanice

Účel objektové předávací stanice

Objektová předávací stanice (OPS) je zařízení, které obecně slouží k předávání tepla z primárního topného media (teplovod, horkovod, příp. pára) do okruhu vytápění objektu, včetně VZT, pro ohřev teplé vody (TV), případně jiné technologické okruhy.

Použití předávacích stanic umožňuje samostatnou úpravu parametrů topné vody sekundárních vytápěcích systémů podle venkovní teploty a podle tepelně technických vlastností vytápěného objektu a současně umožňuje ohřev TV (nejčastěji průtočným způsobem). S výhodou lze těchto předávacích stanic využít při decentralizaci ohřevu TV u stávajících čtyřtrubkových soustav zásobování teplem (UT a TV rozváděné centrálně), pro přechod na dvoutrubkový systém.

STROJNÍ ČÁST OPS

S ohledem na tlakové poměry v síti může být OPS v provedení tlakově závislá tzn., že primární část stanice a rozvod UT objektu jsou hydraulicky propojeny, případně tlakově nezávislá tzn., že primární část stanice a rozvod UT jsou  hydraulicky odděleny. Podle teplotních parametrů primárního topného media mohou být OPS teplovodní, horkovodní či parní. Dále je možno OPS zhotovit v provedení s kvantitativní regulací (s proměnným průtokem), nebo případně s kvalitativní regulací (s konstantním průtokem). Příklady možných variant řešení předávacích stanic jsou uvedeny v příloze formou katalogových listů, vč. schéma technologického zapojení.

Můžeme nabídnout předávací stanice v uvedených typech a výkonových řadách podle katalogových listů, lze si zvolit provedení levé nebo pravé.

Běžně však dodáváme i stanice atypické co do velikosti a provedení, např. vícenásobný modul UT, jinou skladbu výkonů UT a TV, jiné prostorové uspořádání. Samostatně lze dodat modul pro přípravu UT nebo TV.

Ohřev TV řešíme jako kombinovaný se zásobní nádrží o vhodném objemu pro vyrovnání odběrových špiček, případně bez ní pouze jako „čistý“ rychloohřev. Zásobníky TV dodáváme s tepelnou izolací v provedení Nerez, případně Standart – smaltované.

Především s ohledem na parametry topné vody a také parametry studené vody určené pro ohřev TUV nabízíme různá řešení ohřevu TV. Každé z nich je vždy vedeno snahou maximálně předcházet zanášení deskových výměníků a rozvodů TV inkrusty.

Ohřev TV je vždy nadřazen, což znamená, že v případě špičkového odběru TV jde maximum primární topné vody na ohřev TUV a zbytek pro UT. Tato činnost je řízena přímo řídícím systémem.

Podle umístění OPS v objektu a požadavku na ochranu proti neoprávněné manipulaci mohou být OPS v provedení s opláštěním a uzamykatelnými dveřmi, případně pouze na nosném rámu.

V případě prostorového omezení při transportu OPS na místo určení je možno jednotlivé sekce vyrobit a dodat samostatně. Zejména u větších výkonů řešíme montáž z předpřipravených montážních celků na místě.

Rozvody, deskové výměníky a ostatní armatury, pokud to jejich konstrukce dovolí, jsou tepelně izolovány v souladu s vyhláškou č. 193/2007.

Stanice je možno osadit měřiči tepla dle požadavků zákazníka. Doporučujeme měřiče s možností přenosu dat na dispečerské pracoviště provozovatele.

ELEKRO a MAR OPS

Pro řízení provozu předávacích stanic tepla používáme osvědčené typy mikroprocesorových řídících systémů. Podle přání zákazníka můžeme nabídnout řídící jednotky systémů Amit, Siemens, Sauter, Johnson Controls, Honeywell a další.

Každá z těchto jednotek umožňuje řídit a regulovat všechny okruhy vyskytující se na předávací stanici. Řídící jednotka může pracovat zcela autonomně, ale většinou bývá spojena do sítě s nadřazeným počítačem PC, který potom zastává funkci dispečerského pracoviště. Na tomto pracovišti je možné sledovat všechny parametry předávacích stanic včetně údajů z měřičů tepla a lze je z tohoto místa též ovládat, měnit hodnoty a využívat další softwarové i hardwarové možnosti podstanice.

Předávací stanice má vlastní skříňový, nejčastěji oceloplechový elektrorozvaděč s povrchovou úpravu "Komaxit". V rozvaděči je umístěna řídící jednotka - programovatelný automat. Mimo to rozvaděč obsahuje další příslušenství - zdroj malého napětí, pomocná relé, jistící prvky a jiné. Je možné po dohodě s investorem do rozvaděče umístit případně i podružný elektroměr. Elektrorozvaděč je napojen přes samostatný přívod, doporučuje se opatřit tuto elektrickou přípojku samostatným fakturačním měřením spotřeby elektrické energie.

Při návrhu optimální velikosti a typu jednotlivých prvků OPS a vlastní konstrukci stanic je využíváno moderní výpočetní techniky a dlouholetých zkušeností našich pracovníků.

Používáme komponenty od renomovaných dodavatelů, průběžně ověřované v praxi.

Výrobní program předávacích stanic je certifikován podle směrnice 97/23/ES a výrobky jsou označovány CE 1017.

Naše firma má zaveden a používá systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 : 2009.

Nabízíme vypracování kompletní projektové dokumentace spojené s realizací stavby, případně bezplatnou spolupráci při návrhu optimálního řešení umístění OPS v rámci objektu.

V případě zájmu o naše výrobky jsou Vám naši pracovníci připraveni pomoci s výběrem a návrhem nejvhodnějšího typu a velikosti předávací stanice.

Pozn.:

Detailnější technické informace ke konkrétnímu řešení OPS jsou uvedeny v jednotlivých katalogových listech.

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011