Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Za účelem trvalého zlepšování poskytovaných služeb a fungování společnosti zavedla naše společnost pro oblast svého podnikání v r. 2005 systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001. V roce 2011 pak byl certifikován systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001.

Integrovaná politika kvality a environmentu

Vedení společnosti AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o. přijalo v rámci  svých realizačních procesů výroba a servis tepelných zařízení, následující politiku k zajištění efektivního řízení společnosti.

Základní aktivitou naší společnosti se stává nezbytnost zavádění principů trvalého zlepšování systému řízení, kvality práce a ochrany životního prostředí do své každodenní činnosti.

Kvalita není setrvalý stav, je to cesta trvalého zlepšování.

Ochrana životního prostředí není jen naplnění požadavků systému, je to přirozený životní styl.

Kvalitu našich služeb chápeme jako jednu z nejvyšších hodnot, která nám umožňuje dále se rozvíjet.

Vedení společnosti se v  rámci své politiky zavazuje:

 • dosažení spokojenosti zákazníka s kvalitou našich služeb je naším prvořadým cílem
 • jako samozřejmost důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti a k ochraně životního prostředí,
 • udržovat a zlepšovat integrovaný systém řízení dle ISO 9001 a ISO 14001
 • zapojit se do procesu trvalého zlepšování zavedených procesů, stanovit každoročně cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje,
 • trvale vzdělávat své pracovníky, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách kvality našich služeb a ochrany životního prostředí,
 • výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své politiky,
 • objektivně hodnotit environmentální profil a zlepšovat stav životního prostředí zejména formou prevence znečišťování,
 • vést otevřený dialog s pracovníky, zákazníky a veřejností o chování k životnímu prostředí,
 • předcházet vzniku havarijních situací,
 • důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti nakládání s odpady,
 • minimalizovat spotřebu chemických látek a přípravků a v rámci možností omezit používání nebezpečných chemických látek a přípravků.

............................

Ing. Ladislav Pospíšil

ředitel společnosti

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011