Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Zpět na přehled referencí

Modernizace kogenerace a soustavy CZT v Litovli

Objednatel:

Městská teplárenská společnost a.s. Litovel

Boskovicova 780/1, 784 01 Litovel

Předmět díla: Etapa I. – Instalace 2 ks nových kogeneračních jednotek na centrálním zdroji – plynové kotelně Uničovská 132 v Litovli. Jedná se o KJ Jenbacher o výkonu 2x 609 kW tepelných, 2x 499 kW elektrických, včetně souvisejících technologií, části elektro a MaR a přenosu dat na centrální dispečerské pracoviště
Místo plnění: Litovel – plynová kotelna Uničovská
Realizace díla: červenec 2008 – říjen  2008
Předmět díla : Etapa II. – rekonstrukce stávajícího páteřního potrubního teplovodního vedení z plynové kotelny Uničovská pro sídliště Gemerská a Karla Sedláka, instalace objektových předávacích stanice tepla vč. MaR a elektro a přenosu dat na centrální dispečerské pracoviště.
Místo plnění: Litovel – plynová kotelna Uničovská, sídliště Gemerská a K. Sedláka
Realizace díla: duben 2010 – září  2010

Zpět na přehled referencí

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011