Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Rekonstrukce ps PLFD  v Ostrava střed

Objednatel:

Dalkia Ostrava a.s.

Pivovarská 84/1, 729 38 Ostrava-Moravská Ostrava

Předmět díla: Dodávka a montáž HVPS 3 200 kW a úprava technologie PS včetně systému MaR a elektro.
Místo plnění: Ostrava – Střed
Realizace díla: červenec 2008 – říjen 2008
© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011