Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Rozšíření kogenerace na výtopně Hraničky ve Vyškově

Objednatel:

VYTEZA, s.r.o.

Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov

Předmět díla: Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci.Dodávka a montáž 2 ks kogeneračních jednotek TEDOM CENTO 180 SP, akumulační nádrže o objemu 145m3, úpravy technologie strojovny, regulační stanice plynu včetně systému  elektro a MaR, vyvedení elektro do distribuční sítě. Přenos dat na uzlový dispečink.
Místo plnění: Vyškov – Výtopna Hraničky
Realizace díla: červen 2010 - prosinec 2011

 

obr1obr2obr3
© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011