Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Rozšíření výroby elektrické energie na kotelně Osvobození ve Vyškově a zvýšení účinnosti produkce tepelné energie na Výtopně Hraničky ve Vyškově

Objednatel:
  • VYTEZA, s. r. o., Na Hraničkách 438/13, 68201 Vyškov
Předmět díla:
  • Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci. Dodávka a montáž 2 ks kogeneračních jednotek TEDOM CENTO 180 SP, úpravy technologie strojovny, regulační stanice plynu včetně systému  elektro a MaR, vyvedení elektro do distribuční sítě. Přenos dat  na uzlový dispečink.
Místo plnění:
  • Vyškov, sídliště Osvobození a Hraničky
Realizace díla:
  • srpen 2011 – květen 2012
© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011