Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Tlakově nezávislá předávací stanice  pára/voda - regulace škrcením páry – OPS TNPV

Tlakově nezávislá předávací stanice pára/voda je určena pro systémy vytápění, kde teplonosným primárním médiem je vodní pára.

OPS sestává ze tří sekcí - sekce páry, sekce topné vody a ústředního topení ( UT ) a sekce ohřevu teplé vody ( TV ). Sekce UT a ohřevu TV jsou zapojeny paralelně. V základním provedení jsou všechny tři sekce umístěny na společném nosném rámu z ocelových profilů se stavitelnými nohami.

Sekce Páry - Topné médium – pára, je do stanice přivedena potrubí osazeným ručním uzavíracím ventilem, filtrem a regulačním ventilem s havarijní fcí. Potrubí je napojeno na spirálový výměník tepla, kde pára odevzdává teplo do topné vody. Parní kondenzát je odváděn ze spirálového výměníku kondenzátním potrubím osazeným odvaděčem kondenzátu a navařovacími kulovými kohouty do odlučovače páry a dále do nádrže kondenzátu.

Sekce topné vody a UT - Topná voda je ve spirálovém výměníku  ohřívána podle zvýšené ekvitermní křivky na žádanou teplotu parou regulovanou regulačním ventilem  na parním potrubí.

Společné výstupní potrubí topné vody pro UT a ohřev TV je osazeno pojistným ventilem. Na vratné potrubí topné vody je napojena expanzní vyrovnávací nádoba a potrubí pro doplňování vody do okruhu UT z řadu pitné vody  přes katexový změkčovací filtr.

Okruh UT je sestaven z trojcestného směšovacího ventilu, oběhového čerpadla s elektronickou regulací otáček, filtru, měřiče tepla a uzavíracích armatur. Teplota vody v okruhu UT je regulována trojcestným ventilem podle ekvitermní křivky a časového programu.

Sekce ohřevu TV - Slouží k rychloohřevu TV topnou vodou. Sestává z deskového výměníku tepla, regulační armatury, směšovacího čerpadla, dále z rozvodu teplé užitkové vody, cirkulace TV s čerpadlem a vodoměrem studené vody určené pro výrobu TV. Všechny rozvody SV, TV a cirkulace jsou vyrobeny z nerez oceli. Z důvodu pokrytí odběrových špiček doporučujeme sekci TV doplnit vyrovnávací nádrží o vhodném objemu (nejčastěji 200 l).

Regulace teploty výstupní vody za deskovým výměníkem je přímo řízená dvoucestným ventilem s elektropohonem s havarijní funkcí. Teplota topné vody na vstupu do výměníku je snižována směšováním s vratem z deskového výměníku. Toto technické řešení je vedeno snahou maximálně předcházet zanášení deskových výměníků inkrusty. Ohřev TV je nadřazen, což znamená, že v případě špičkového odběru TV jde maximum topné vody na ohřev TV a zbytek pro UT. Tato činnost je řízena přímo řídícím systémem.

Více viz. katalogový list (pdf)

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011