Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Tlakově nezávislá předávací stanice s dvojstupňovým ohřevem TV - OPS TNDV

Objektová předávací stanice OPS TNDV je zařízení, které slouží k předávání tepla z primární topné vody pro okruh vytápění objektu a pro ohřev teplé vody. Tlakově nezávislé předávací stanice jsou určeny pro systémy, ve kterých je systém UT objektu hydraulicky oddělen od primární topné vody. OPS je zapojena tak, že využívá energie vratné topné vody z UT pro předehřev SV pro ohřev TV. Technologické zapojení s šestivstupým výměníkem ohřevu TV umožňuje maximální vychlazení primární topné vody. Větší vychlazení přináší snížení tepelných ztrát v rozvodech a úsporu čerpací práce na zdroji.

OPS sestává ze dvou sekcí - sekce vytápěcí ( UT ) a sekce ohřevu teplé vody (TV). Obě sekce jsou zapojeny paralelně. Technologie OPS umožňuje instalaci měřičů tepla. Technologické zapojení se šestivstupým výměníkem dovoluje osadit měřič celkové spotřeby a měřič UT.

V základním provedení jsou obě sekce umístěny na společném nosném rámu. Na přání zákazníka je možno za příplatek rám zaplechovat, případně opatřit uzamykatelnými dveřmi. V případě prostorového omezení při transportu OPS na místo určení je možno jednotlivé sekce vyrobit a dodat samostatně.

Sekce UT - slouží k úpravě teploty topné vody pro vytápění v závislosti na venkovní teplotě. Sestává z dvoucestné regulační armatury, deskového výměníku, oběhového teplovodního čerpadla a propojovacího potrubí včetně měřiče tepla, který bývá standardně umístěn v sekundárním okruhu UT. Dále obsahuje sekce vytápění automatické doplňování upravené vody do systému UT přepouštěním z primární strany.

Výstupní teplota UT je řízena dvoucestným regulačním ventilem. Nucený oběh topné vody systémem UT zajistí teplovodní čerpadlo. Pro možnost kontroly správné funkce OPS jsou na výstup a vrat osazeny bimetalové teploměry.

Sekce TV - slouží k rychloohřevu TV primární topnou vodou. Sekce TV sestává ze šestivstupého deskového výměníku tepla, regulační armatury, cirkulačního čerpadla pro pitnou vodu, vodoměru studené vody určené pro výrobu TV, pojistného ventilu, uzavíracích armatur, zpětných klapek, filtrů, manometrů a teploměrů. Všechny rozvody SV, TV a cirkulace jsou vyrobeny z nerezového materiálu.

Teplota vystupující TV je regulována ventilem na vstupu primáru do výměníku. V závislosti na teplotě TV je omezován regulačním ventilem průtok primárního média. Výměník tepla je rozdělen na dva okruhy - předehřev a dohřev. V okruhu předehřevu se dochlazuje vrat primáru z UT studenou vodou. Studená voda předehřátá na 30-50°C vstupuje do okruhu dohřevu, kde se smíchává s cirkulací TV a poté je ohřátá na požadovanou teplotu 55°C.

Více viz katalogový list (pdf)

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011