Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Tlakově závislá předávací stanice s dvojstupňovým ohřevem TV - OPS TZDV

Objektová předávací stanice OPS TZDV je zařízení, které slouží k předávání tepla z primární topné vody pro okruh vytápění objektu a pro ohřev teplé vody. Tlakově závislé předávací stanice jsou určeny pro teplovodní systémy, ve kterých je systém UT objektu hydraulicky propojen s primární topnou vodou. Technologické zapojení se šestivstupým výměníkem ohřevu TV využívá vratné primární vody ze sekce vytápění pro předehřev studené vody určené pro ohřev TV, což umožňuje maximální vychlazení primární topné vody. Větší vychlazení přináší snížení tepelných ztrát v rozvodech a úsporu čerpací práce na zdroji.

OPS sestává ze dvou sekcí - sekce vytápěcí (UT) a sekce ohřevu teplé  vody (TV), které jsou na primárně straně paralelně zapojeny. Technologie OPS umožňuje instalaci měřičů tepla. Technologické zapojení dovoluje osadit měřič celkové spotřeby a měřič UT.

V základním provedení jsou obě sekce umístěny na společném nosném rámu se stavitelným nožkami. Na přání zákazníka je možno za příplatek rám zaplechovat, případně opatřit uzamykatelnými dveřmi. V případě prostorového omezení při transportu OPS na místo určení je možno jednotlivé sekce vyrobit a dodat samostatně.

Sekce UT - slouží k úpravě teploty topné vody pro vytápění v závislosti na venkovní teplotě. Sekce UT sestává z dvoucestné regulační armatury s elektropohonem, oběhového čerpadla s elektronickou regulací otáček, uzavíracích armatur, zpětné klapky, filtru, manometru a teploměrů.

Výstupní teplota UT je řízena dvoucestným regulačním ventilem. Přívodní topná voda je směšována přes hydraulický zkrat s vratnou vodou z UT. Nucený oběh topné vody systémem UT zajistí teplovodní čerpadlo. Pro možnost kontroly správné funkce OPS jsou na výstup a vrat osazeny bimetalové teploměry.

Sekce TV - slouží k rychloohřevu TV primární topnou vodou. Sekce TV sestává ze šestivstupého deskového výměníku tepla, regulační armatury, cirkulačního čerpadla pro užitkové vody, vodoměru studené vody určené pro výrobu TV, pojistného ventilu, uzavíracích armatur, zpětných klapek, filtrů, manometrů a teploměrů. Všechny rozvody SV, TV a cirkulace jsou vyrobeny z nerezového materiálu.

Teplota vystupující TV je regulována  ventilem na vstupu primáru do výměníku. V závislosti na teplotě TV se mění průtok primárního média. Výměník tepla je rozdělen na dva okruhy předehřev a dohřev. V okruhu předehřevu se dochlazuje vrat primáru z UT studenou vodou. Studená voda předehřátá na 30-50°C vstupuje do okruhu dohřevu kde se smíchává s cirkulací TV a poté je ohřátá na požadovanou teplotu (55°C).

Více viz katalogový list (pdf)

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011