Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Tlakově závislá předávací stanice sérioparalelní – OPS TZSP

Tlakově závislé objektové předávací stanice OPS TZSP jsou určeny pro systémy dálkového výtápění, ve kterých je primární topná voda hydraulicky propojena s okruhem UT zásobovaného objektu. Technologické zapojení sérioparalelní OPS umožňuje velmi dobré vychlazení primární vody. Toho je dosahováno využitím vratné vody ze sekce UT pro ohřev TV. Omezením teploty topné vody na vstupu do výměníku TV je eliminována tvorba inkrustů ve výměníku a v rozvodech TV.

OPS sestává ze dvou sekcí - sekce vytápěcí (UT) a sekce ohřevu teplé vody (TV). Obě sekce jsou zapojeny serioparalelně, tzn. že k ohřevu TV je využívána podle vhodně zvoleného regulační algoritmu vratná primární voda z UT, případně ostrá primární voda. Technologie OPS umožňuje instalaci dvou měřičů tepla. Standardně jsou osazovány měřiče celkové spotřeby a pro UT. Na přání zákazníka mohou být měřiče osazeny pro ohřev TV a UT.

V základním provedení je technologie OPS umístěna na společném nosném rámu se stavitelnými nožkami. Na přání zákazníka je možno za příplatek rám zaplechovat, případně opatřit uzamykatelnými dveřmi. V případě prostorového omezení při transportu OPS na místo určení je možno jednotlivé sekce vyrobit a dodat samostatně.

Sekce UT - slouží k úpravě teploty topné vody pro vytápění v závislosti na venkovní teplotě. Sestává z dvoucestné regulační armatury, třícestného přepouštěcího ventilu, oběhového teplovodního čerpadla s elektronickou regulací otáček, uzavíracích armatur, filtru a propojovacího potrubí včetně měřiče tepla.

Teplota výstupní vody do UT je řízena omezováním množství primární vody dvoucestným regulačním ventilem se servopohonem. Přívodní primární voda je směšována přes hydraulický zkrat s vratnou vodou z UT. Oběh sekundární vody pro UT je zajištěn oběhovým čerpadlem.

Sekce TV - slouží k rychloohřevu TV primární topnou vodou. Sekce TV sestává z deskového výměníku tepla, regulační armatury, cirkulačního čerpadla určeného  pro systém cirkulace pitné vody, vodoměru studené vody určené pro výrobu TV, pojistného ventilu, uzavíracích armatur, zpětných klapek, filtrů, manometrů a teploměrů. Všechny rozvody SV, TV a cirkulace jsou vyrobeny z nerezového materiálu. Z důvodu pokrytí odběrových špiček doporučujeme sekci TV doplnit vyrovnávací nádrží o vhodném objemu (nejčastěji 200 l).

V topném období je využíváno k ohřevu TV primární topné vody, která předala část tepelné energie okruhu UT. Třícestný regulační ventil reguluje teplotu primární vody na vstupu do deskového výměníku (na teplotu max. 70°C) směšováním vratné vody z UT s primární topnou vodou. Regulace výstupní teploty TV je řízena dvoucestným regulačním ventilem.. Ohřev TV je nadřazen což znamená, že v případě špičkového odběru TV jde maximum primární topné vody na ohřev TV a zbytek pro UT. Tato činnost je řízena přímo řídícím systémem.

Více viz. katalogový list (pdf)

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011