Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Úprava K7 U Hřbitova

Objednatel:
  • Jihlavské kotelny, s.r.o.
  • Havlíčkova 2331 / 111. 587 05 Jihlava
Předmět díla:
  • Úpravy na kotelně včetně instalace expanzního a doplňovacího zařízení, stavební práce. Úprava 33 ks technologií objektových předávacích stanic. Úprava elektro a MaR kotelny a OPS.
Místo plnění:
  • Kotelna U Hřbitova 21
Realizace díla:
  • duben 2013 – říjen 2013

 

KOTELNY U HŘBITOVA 21

20130926_10560120130926_105658
© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011