Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

VS 5 Kotlanova10 a VS 15 Vlkova 2, modernizace topných systémů

Objednatel:

Tepelné zásobování Brno a.s.

Hlinky 68, 603 00 Brno

Předmět díla: Zhotovení realizační projektové dokumentace instalace DPS vč. elektro a MaR a dodávka 33 ks domovních předávacích stanic pro lokalitu VS5 Kotlanova 10 a VS15 Vlkova 2 v Brně Líšni
Místo plnění: Brno – Sídliště Líšeň
Realizace díla: červen 2006 – srpen 2006
© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011