Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

VS 5 Kotlanova10, rekonstrukce zdroje

Objednatel: Tepelné zásobování Brno a.s.Hlinky 68, 603 00 Brno
Předmět díla: Zhotovení realizační projektové dokumentace, realizace rekonstrukce výměníkové stanice VS 5, včetně stavební části,  vč. elektro a MaR
Místo plnění: Brno – Sídliště Líšeň
Realizace díla: červen 2007 – srpen 2007
© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011