Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Zdroje tepla

V naší praxi se setkáváme se zdroji tepla, které můžeme pro jednoduchost definovat jako domovní kotelny, blokové či městské výtopny a teplárny ve kterých je výroba tepla spojená s výrobou elektrické energie. Všechny tyto zdroje jak historicky vznikaly využívají různá paliva. V průběhu minulých let byla většina domovních kotelen, ale i blokových výtopen plynofikována, u tepláren je volba paliva v dnešní době dána záměrem či cílem investora - samozřejmě v souvislosti s velikostí (výkonem).

Domovní kotelny jsou umísťovány přímo v určené místnosti v suterénu či „půdě“ vytápěných objektů či v přístavcích u těchto objektů a jsou tedy více méně kompaktní. Blokové či městské výtopny určené pro vytápění více objektů či celých aglomerací, samozřejmě výrazně větších výkonů, jsou umísťovány v samostatných objektech dělených na jednotlivé technologické celky (palivové hospodářství, vlastní kotelna, strojovna apod.), nad těmito celky dominuje velín, do kterého je soustředěno řízení veškeré technologie.

Teplárny, na rozdíl od výtopen, mají ještě technologickou část výroby elektrické energie. Tato technologie je v dnešní době velmi různorodá.

Kotelny

Domovní kotelny se v dnešní době většinou plynofikovaly. Za dobu svého působení máme však zkušenosti i s domovními kotelnami na různá paliva či jiné technologie. Dnes jsou klasické kotle často doplňovány o další alternativní zdroje (solární ohřev, tepelná čerpadla).

Dle zadání či představ zákazníka navrhneme optimální řešení. Většinou se jedná o kotelny větších objektů, ale jsme připraveni dodat i zdroje tepla pro potřeby rodinného domu, a to i v kombinaci s tepelným čerpadlem, krbovou vložkou, či solárním ohřevem teplé vody.

Výtopny

Na první pohled se může zdát, že výtopna je pouze velká kotelna, ale to by byl značný omyl. Výtopna je výkonově a tedy i legislativně vzdálena problematice domovních kotelen, ale obsahuje řadu dalších technologií, které až na výjimky domovní kotelny neřeší. Tyto technologie jsou samozřejmě závislé na palivu, volbě dnes velice bohaté škály kotlů, apod. Většinou je výtopna rozdělena stavebně na technologické celky. Za srdce můžeme považovat vlastní kotelnu ve které jsou umístěny kotle, dalším technologickým celkem je strojovna s oběhovými čerpadly, vyrovnávacím a zabezpečovacím zařízením. Hlavou či mozkem výtopny je velín, ve kterém je dnes většinou nejen řízení vlastní výtopny ale rovněž zařízení pro monitorování a kontrolu technologií v místech spotřeby tepla. Naše firma zbudovala, či rekonstruovala řadu výtopen, našimi partnery jsou nejčastěji provozovatelé městských tepelných soustav o výkonech do cca 15 MW.

Teplárny, kogenerace

Teplárny jsme definovali jako výtopny spojené s výrobou elektrické energie. V podvědomí veřejnosti jsou však teplány spojeny s gigantickými továrnami v oblastech hnědouhelných pánví či uhelných dolů.

Toto už nejsou reference naší firmy, můžeme se však pochlubit zkušenostmi s kogeneračními jednotkami jako doplňkovým zařízením městských či blokových kotelen. U větších tepelných soustav je výhodné krýt vlastní potřebu nezanedbatelného množství elektrické energie z  vlastního zdroje, větší výkony je možno instalovat v případech, kde je možnost vyvedení elektrické energie do distribuční soustavy. Provozovatel tepelné soustavy pak může vyrobené teplo spotřebovat, včetně části el. energie nutné pro provoz zdroje, případně připojených předávacích stanic. Přebytky pak prodá obchodníkovi s elektrickou energií. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla přináší výrazné úspory paliva oproti výrobě oddělené. Z pohledu nerovnoměrnosti či časové nesouměrnosti ve výrobě elektrické energie a potřeby tepla je vhodným „doplňkem“ kogeneračních jednotek zásobní nádrž na topnou vodu – akumulátor tepla. Přebytky tepla uložené v akumulátoru lze potom využít k vytápění soustavy i mimo provoz KJ.

Ve spolupráci s týmem dalších spolupracujících odborníků můžeme nabídnout i parní technologie výroby elektrické energie.

Měření a regulace

Veškeré zde zmíněné technologie, od těch nejmenších domovních kotelen až po teplárny, se dnes již neobejdou bez kvalitního řídícího systému.

Naše firma používá osvědčené typy mikroprocesorových řídících systémů. Můžeme nabídnout řídící systém Amit, Siemens, Sauter, Johnson Controls, Honeywell, případně jiných výrobců podle přání zákazníka. U velkých soustav samozřejně i další systémy v souvislosti s dodávkami speciálních technologií. Řídící jednotky jsou umístěny s příslušnou výbavou  v rozvaděčích a řídí všechny okruhy vyskytující se na instalované technologii. Úměrně velikosti zdroje či rozsahu technologie je zbudováno pracoviště MaR, kde je řídící automat doplněn o nadřazený počítač PC, který potom zastává funkci dispečerského pracoviště. Na tomto pracovišti je možné sledovat nejen technologie zdroje, ale rovněž parametry připojených technologií na straně spotřeby tepla a tyto ovládat.

Naši pracovníci jsou s vysokou odborností a profesionalitou připraveni Vám nabídnout služby, počínaje koncepční studí přes projekční přípravu až po konečnou realizaci.

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011