Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Projekční činnost

Naše firma se zabývá problematikou v oblasti dodávek zařízení pro výrobu a zásobování teplem již. 20 let a za tuto dobu naši pracovníci načerpali bohaté praktické zkušenosti. Zejména tyto zkušenosti z praxe, společně s dalšími znalostmi a novými poznatky průběžně získávanými formou vzdělávání se staly základem kvalitního projekčního týmu kterým naše společnost disponuje.

Vždy se snažíme přistoupit k zadané problematice maximálně koncepčně a navrhnout řešení s minimálními investičními a také provozními náklady. Stejně tak se snažíme dosáhnout řešení zařízení maximálně spolehlivé, s minimálními požadavky na obsluhu. Samozřejmostí je dodržení bezpečnosti provozu a dodržení hygienických norem.

Zajišťujeme všechny stupně projektové dokumentace od zhodnocení stávajícího stavu, vypracování studie nebo návrhu nového řešení, přes projekty pro územní a stavební řízení, projekty  pro výběr zhotovitele, až po projekty realizační včetně vykonávaného autorského dozoru díla.

Oblasti projekčních prací:

  • Zdroje tepla -  kotelny na spalování plynu, LTO, uhlí i biomasy,  vč. kombinované výroby tepla  a elektrické  energe, tepelná čerpadla, solární ohřev
  • Tepelné sítě - rozvody tepla a chladu s předizolovanými rozvody, případně v klasickém provedení
  • Výměníkové stanice tepla a objektové předávací stanice s primárním topným médiem pára, horkovod, teplovod, případně VS na výměnu chladu, příprava topné a chladící vody pro vzduchotechnická zařízení
  • Systémy měření a regulace s použitím  řídících systémů renomovaných výrobců , jako jsou Siemens, Amit, Sauter, Honeywell a dalších
  • Soustavy dálkového přenosu dat po metalické a optické síti, radiovým přenosem, s využitím internetu, případně mobilní telefonní sítě, vč. vizualizace na počítačovém dispečerském pracovišti
  • Související zemní a stavební prácePředprojektová  příprava, komplexní inženýrská činnost
© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011